به گزارش سوکا به نقل ازتبیان، حضور تیم‌های قدرتمندی مانند آلمان، برزیل و آرژانتین در سید یک و اسپانیا در سید دو، امکان تقابل این تیم‌های قدرتمند با ماتادورها را افزایش خواهد داد. سایت بلیچر ریپورت ۳ گروه را به عنوان گروه مرگ معرفی کرده است که در همه آن‌ها تیم ملی فوتبال اسپانیا در آن مشترک است. گروه اول: برزیل، اسپانیا، دانمارک و نیجریه گروه دوم: آلمان، اسپانیا، مصر و ژاپن گروه سوم: آرژانتین، اسپانیا، سنگال و صربستان است.