به گزارش سوکا از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بر این اساس، تاکید می شود تا به امروز هیچ گونه لیستی از سوی کارلوس کی روش، سرمربی محترم تیم ملی بزرگسالان برای بازی های آتی در اختیار فدراسیون فوتبال قرار نگرفته و هرگونه خبری درباره نفرات لیست جدید تیم ملی صرفا گمانه زنی است.

بدیهی است اخبار رسمی در این باره فقط از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال منتشر خواهد شد.