کارلوس کی‌روش که در فدراسیون فوتبال حضور یافته است درباره علت حضورش در این فدراسیون گفت: با رییس فدراسیون قرار دارم و به همین منظور در فدراسیون حضور یافتم.

وی همچنین درباره شرایط کنونی تیم ملی اظهار کرد: همه چیز خوب است و شرایط آب و هوایی نیز مساعد است.

کی‌روش درباره بیماری‌اش نیز گفت: این موضوعی شخصی است.

منبع: ایسنا