کوهپیمایی در مسیر آب بر زنجان به گشت رود خان گیلان