به گزارش سوکا به نقل از تبیان، گفتند همیشه صدای من مونس دردهایش بوده حتی آخرین آهنگی که در ای سی یو گوش داده ‘جان من است او’ بوده. بچه‌ها آبروی این جهان هستند. جان من هستند. سروش کمالی چند ماهی است که به ضیافت پروردگارش رفته پس همه با هم برای سفر پاک و آرامش دل پدر و مادرش و تمام خانواده های گرفتار با این بلا دعا می کنیم و صاف ترین انرژی های جهان را بدرقه شان می کنیم.