به گزارش سوکا ، در این کنگره که نمایندگان فوتبال زنان تمام کشورها حضور خواهند داشت، قرار است راهکارهای جدید برای پررنگ شدن نقش زنان در بدنه و ساختار جدید فیفا و شیوه‌های متخلف برای افزایش بودجه فوتبال زنان ارائه شود.

همچنین در این کنگره چون از ۳۶ عضو اجرایی در فیفا، ۶ عضو آن متعلق به زنان است، تصمیمات مهمی در خصوص چگونگی رشد و توسعه فوتبال زنان اتخاذ خواهد شد.

در این کنگره دکتر زهره هراتیان تنها نماینده از ایران است که به عنوان رییس ایسمارک روز شنبه ۱۵ اسفندماه برای شرکت در این کنگره راهی سوئیس می‌شود.