درنامه مارکو پولو دل نرو به کفاشیان آمده است: گزارش عملکرد یکسال اخیر فدراسیون فوتبال ایران را با اشتیاق فراوان مطالعه کردم و از شما کمال تشکر و قدردانی را دارم.

خواهشمندم تبریک صمیمانه من را در راستای فعالیت های منحصر به فردی که در کتاب منعکس شده بود و نشان از برداشتن گام های سریع و ادامه روند رشد روزافزون فدراسیون فوتبال ایران است، پذیرا باشید.

رییس کنفدراسیون فوتبال برزیل در نامه خود خطاب به کفاشیان افزوده است: بسیار خوشحال می شویم که امکان تقویت ارتباط دوجانبه مابین کنفدراسیون فوتبال برزیل و فدراسیون فوتبال ایران فراهم شود.

نامه رییس کنفدراسیون فوتبال برزیل به دنبال ارسال گزارش عملکرد یکساله فدراسیون فوتبال ایران به این کنفدراسیون صادر شده است.