کنایه سنگین آزاده نامداری به همسر سابقش در اینستاگرام

کنایه سنگین آزاده نامداری به همسر سابقش در اینستاگرام 

گویا آزاده نامداری نیت ندارد زندگی قبل خودرا فراموش کند ودر روز نه به خشونت علیه زنان نیز باید کنایه سنگین به فرزاد حسنی بزند. متن توزیع شده مجری مشهور آزاده نامداری و وصف جسورانه و غوغایی از خشونت علیه زنان

 

آزاده نامداری با انتشار تصویر زیر نوشت نه به خشونت علیه زنان.

 

اگر صدایت بلندتر هست ,زورت بیشتراست ,نیش وکنایه بلدی,الفاظ رکیک ازبری. لعنت به تو که بویی از انسانیت نبردی و عقده هایت را سر زنی خالی میکنی که بی دفاع هست. ضعیف, سست عنصر, پشت مشتهایت قایم شده ای!آینه راببین!روزانه زشت تر می‌شوی

 

پ.ن.بیاییم نیرومند باشیم وبایستیم.

 

زن امروز,مادر فردا ! تحمل نکن ! تو سزاوار نگاه انسانی واخلاقی هستی.دین من یعنی کرامت انسانی.

 

پ.ن.ترا بخدا بیایید سکوت نکنیم

کنایه سنگین آزاده نامداری به همسر سابقش در اینستاگرام
پست آزاده نامداری در صفحه شخصی اش در روز نه به خشونت علیه زنان