به گزارش سوکا از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، علیرضا سلیمانی افزود: نظارت های جدی در زمینه تجهیزات پزشکی وارداتی صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برخی دستگاه های لاغری با توجه به داشتن تاییدیه های بین المللی، از اداره تجهیزات پزشکی مجوز دارند اما باید زیر نظر پزشک استفاده شود و تبلیغات آنها نیز باید در حیطه کاربردی که سازنده اعلام کرده، باشد.

سلیمانی گفت: مشاهده شده که گاهی روی برخی تجهیزات لاغری عبارت «قابل توجه افراد چاق؛ در یک جلسه به سایز دلخواه برسید» درج شده، در صورتیکه مجوزی که برای این وسیله داده شده این است که سازنده ادعا دارد بعد از ۲۱ روز درمان، تفاوت محسوسی را در سایز دارد، ضمن آنکه معمولا این تجهیزات به عنوان یک وسیله مکمل است و بدون ورزش و رژیم تاثیری ندارد.

رییس اداره کارشناسی تجهیزات پزشکی اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو افزود: تبلیغات فروشندگان و سازندگان این نوع تجهیزات، باید بگونه ای صحیح و طبق کاربرد دستگاه ها تبلیغات صورت گیرد.