به گزارش سوکا ، علی ثمری با ثبت رکورد ۱۹.۸۰ متر قهرمان پرتاب وزنه رقابت‌های قهرمانی آسیا شد.

این دومین مدال طلای ایران در این رقابتهاست.

پیش از این حدادی به مدال طلا و نیادوست به مدال برنز رسیده بود.

این مسابقات در هند در حال برگزاری است.