به گزارش سوکا ، اما در ابتدای این مسابقه اتفاقی افتاد که باعث شد که پای پلیس هم وسط کشیده شود، برخی هواداران دو تیم که خود را به بازل سوئیس رسانده بودند پیش از آغاز مسابقه به شدت با یکدیگر کتک کاری کردند که در نتیجه این درگیری ها پلیس بازل به سرعت وارد عمل شد و به این درگیری ها پایان داد.

هواداران لیورپولی آغاز کننده این دعوا بودند.

اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) قطعا به این درگیری ها واکنش نشان خواهد داد و ممکن این اتفاق باعث محروم شدن تماشاگران هر دو تیم و به خصوص لیورپول شود.