به گزارش سوکا ، سعید معروف پس از دیدار ایران و فرانسه در والیبال انتخابی المپیک گفت: می دانستیم تیم ملی والیبال فرانسه بسیار قدرتمند است اما ما نمی خواهیم بیش از اندازه بر روی نتیجه مسابقه امروز متمرکز شویم. با پشت سر گذاشتن دیدار ایران و فرانسه به بازی های بعدی فکر می کنیم و نتایجی که لازم است به دست بیاوریم.

سعید معروف در نشست خبری پس از بازی اظهار کرد: در دو سال گذشته هر بار با فرانسه بازی کرده ایم، شکست خوردیم. آنها تیم بسیار قدرتمندی هستند و مشکلات زیادی را امروز برای ما پدید آوردند. حالا باید بازی امروز را فراموش کنیم و به مسابقه های پیش رو فکر کنیم.