به گزارش سوکا ، بازیکن ایرانی تیم شارلوا در هفته های اخیر هم گل زده و هم پاس گل داده تا اکنون یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان ژوپیرلیگ بلژیک باشد.

او بر اساس نظرسنجی اخیر در تیم منتخب هفته اخیر ژوپیرلیگ بلژیک قرار گرفت.