دکتر هدایت حسینی گفت: موضوع ارتقای سلامت نوشیدنی ها را یکی دیگر از برنامه های این اداره کل در سال جاری عنوان کرد و گفت: بر اساس تفاهمی که با بخش صنعت انجام شده، قرار است میزان قند نوشیدنی ها سالی یک درصد کاهش یابد و در مقابل، محتوای آب میوه این محصولات افزایش پیدا کند.

وی همچنین به آب میوه های وارداتی اشاره کرد و افزود: در مورد نوشیدنی های میوه ای که محتوای میوه آنها زیر ۵۰ درصد باشد اجازه واردات نخواهیم داد. بر اساس استاندارد، میزان محتوای آب میوه ها از ۲۰ درصد شروع می شود.

حسینی با تاکید بر سختگیری سازمان غذا و دارو در مورد آب میوه های وارداتی، گفت: ما این میزان را از ۵۰ درصد شروع کرده ایم و به محصولاتی که محتوای آب میوه آنها کمتر از ۵۰ درصد باشد، اجازه واردات نخواهیم داد.(مهر)