کانگورو مهربان و در آغوش گرفتن مردم

کانگورو مهربان و در آغوش گرفتن مردم 

کانگورویی که بسیار مهربان است و محبت را با آغوش پاسخ می دهد تا دل فرد مقابل را به دست آورد و از وی قدردانی نماید. ابیگیل کانگورویی است که احتمالا مهربان ترین حیوان نجات یافته در جهان است. او هر روز کسانی که از او مراقبت می کنند را سخت در آغوش می گیرد و محبت و قدردانی خود را به آن ها نشان می دهد.

 

زمانی که او وارد پناهگاه کانگورو در آلیس اسپرینگز شد تنها یک نوزاد پنج ماه بود. حالا ۱۰ سال از آن زمان گذشته و ابیگیل به طور غیررسمی تبدیل به ملکه این پناهگاه شده است. سرپرست های خوش قلب پناهگاه نیز به همان اندازه دوست دارند او را در آغوش بگیرند و از آنجا که سال هاست که هرروز ابیگیل این کار را تکرار می کند، حالا آن ها نمی توانند زندگی خود را بدون این حیوان دوست داشتنی تصور کنند.
کانگورو مهربان و در آغوش گرفتن مردم

کانگورو مهربان و در آغوش گرفتن مردم

کانگورو مهربان و در آغوش گرفتن مردم

کانگورو مهربان و در آغوش گرفتن مردم