کانون‌های والیبال در دوره‌ای که ایوان بوگاینکف، ستاره پیشین والیبال شوروی به عنوان مربی پایه‌ای به ایران آمد، یکی بعد از دیگری در سراسر ایران دایر شد و حاصل آن استعدادیابی و استعدادپروری بود که در سال‌های بعد بازیکنان همان کانون‌ها به عنوان ستاره‌های والیبال ایران معرفی شدند.

امروز والیبال ایران برای پشتوانه‌سازی و نگه داشتن موقعیت کنونی در والیبال جهان به همان کانون‌ها با متدهای به روز آموزشی نیاز دارد. بر این اصل و به منظور علمی کردن و کلاسیک کردن والیبال ۴۵ آکادمی والیبال در کشور فعال شده است.

این خبر را فدراسیون والیبال زمانی اعلام کرده که والیبال ایران در آستانه تحقق بخشیدن به آرزوی ۵۲ ساله رسیدن به المپیک است. به معنای دیگر والیبال دو مرحله اهداف کوتاه و بلندمدت را در سر دارد که ادامه روند برنامه بلندمدت به پشتوانه‌سازی برای تداوم موفقیت‌های کنونی می‌انجامد. این فدراسیون پس از اجرای برنامه‌های کانون‌های والیبال که برای استعدادیابی علاقه‌مندان به والیبال بود با همکاری کمیته استعدادیابی به منظور علمی کردن و کلاسیک کردن والیبال براساس شاخص‌های مشخص آکادمی‌های والیبال در کشور شروع به فعالیت کرد.

در صورت داشتن تیمی قدرتمند، با الگوهای مناسب این ورزش است که سبب می‌شود در استعدادیابی والیبال بیش از ده هزار نفر در تست استعدادیابی فدراسیون شرکت کنند که خود نشان از رویکرد جوانان به این ورزش و تضمین آینده آن با برنامه‌ریزی پایه‌ای دارد.

افشین گیلانی