به گزارش سوکا ، محمد کاظمیان دبیر فدراسیون سوارکاری در خصوص فعالیت های شاخص این فدراسیون در سال آینده گفت:برای اولین بار رئیس فدراسیون جهانی سال آینده برای بازدید از امکانات سوارکاری به ایران می آید در کنار او یک کارشناس از سوی فدراسیون جهانی زمینه های اجرای سه طرح پیشنهادی ایران به فدراسیون جهانی از جمله ولتیژ، سوارکاری جانبازان و معلولین و سوارکاری کودکان با اسب های پونی را بررسی می کند.

کاظمیان افزود:حضور رئیس فدراسیون جهانی در ایران نگاهی تازه به شرایط سوارکاری کشور است، ترتیبی داده ایم تا او با وزیر ورزش و جوانان نیز دیداری داشته باشد.

دبیر فدراسیون سوارکاری به باشگاه خبرنگاران گفت: برگزاری مسابقات بین المللی CFI اتفاقات خوبی را رقم زد بهبود یافتن بستر میادین و مانژها در باشگاه های سوارکاری، خارج شدن از انزوای بین المللی با حضور روسا و کارشناسان خارجی در کشور و حضور سوارکاران ایرانی در مسابقات بین المللی دوحه با اسب های شخصی از جمله این اتفاقات بود.

وی در خصوص مشکلات پیش رو فدراسیون سوارکاری اظهار کرد: موضوع قرنطینه همیشه مشکل ساز بوده است در همین راستا با ایجاد تعاملاتی با سازمان دامپزشکی قصد داریم فرایند قرنطینه را به حداقل برسانیم، همچنین در بخش جذب حامیان مالی چندان موفق نبوده این،‌در صدد هستیم فدراسیون سوارکاری را به یک برند تبدیل کنیم.

کاظمیان درباره گوزن زرد ایرانی نماد جانوری فدراسیون اضافه کرد: جزء اولین فدراسیو‌ن‌هایی بودیم که از نماد گوزن زرد ایرانی در سربرگ‌ها و پاکت های فدراسیون استفاده کردیم، گوزن زرد ایرانی هم اکنون در حال انقراض است و ما تلاش داریم توجه مردم را به این حیوان و حفظ و حراست از آن جلب کنیم.