به گزارش سوکا ، علی علیپور قصد دارد با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ شخصا به کارت زرد دومی که از داور مسابقه در دیدار پرسپولیس و فولاد خوزستان دریافت کرد و منجر به اخراجش از زمین مسابقه شد، اعتراض کند.

مهاجم پرسپولیس با کمک وکیلش نامه اعتراض خود را آماده کرده تا فردا به سازمان لیگ ارسال کند.