کاخ مروارید بازسازی می‌شود

ابوالفضل عبیدی در گفت وگو با مهر، درباره وضع مرمت و بازسازی کاخ مروارید کرج با اشاره به اقدامات انجام شده برای بهسازی فضای سبز آن گفت: سال گذشته در مقطعی به علت سوخته بودن دو پمپ سیستم آبیاری کاخ، برای مدتی کار احیای فضای سبز این مجموعه به تاخیر افتاد، اما پس از رفع مشکل، احیای محوطه سبز کاخ آغاز شد.

وی افزود: سال گذشته اعتبار خوبی از محل اعتبارات ملی برای ایجاد زیرساخت های فضای سبز کاخ تخصیص یافت و با احیای سیستم آبیاری، هم اکنون تمام درختان این کاخ هرس شده و سر وسامان پیدا کرده است.

وی گفت: درصدد هستیم تا پایان سال مالی جاری (پایان تیر امسال) با همکاری استانداری مبلغ ۴۰۰میلیون اعتبار اختصاص یافته برای حفاظت و مرمت را تا یک میلیارد تومان افزایش اعتبار دهیم. این کاخ آسیب جدی دیده است و مرمت آن به عزمی جدی و اعتبار مناسب نیازمند است.هرجند که در یک سال گذشته تلاش کردیم وضع کاخ مروارید بدتر از آنچه هست، نشود.

بیش از ده سال که در مجموعه تاریخی ـ فرهنگی کاخ مروارید به دلیل مشخص نبودن متولی در آن به روی گردشگران بسته بود و به همین دلیل طی این سال ها به حال خود رهاشده و به مخروبه ای تبدیل شده است.