در دیدار برزیل و ترکیه در جام جهانی ۲۰۰۲ هنگامی که ریوالدو ستاره اسبق تیم ملی برزیل روی نقطه کرنر برای زدن ضربه ایستاده بود یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ترکیه توپ را برای زدن ضربه به طرف او پرتاب کرد اما این توپ مستقیما به صورت ریوالدو برخورد کرد. ریوالدو نیز به شکل تصنعی خود را بر روی زمین انداخت و با تمارض خود باعث اخراج بازیکن تیم ملی ترکیه شد.

روز گذشته در لیگ شیلی این اتفاق بار دیگر تکرار شد و یک تمارض مصنوعی دیگر را همگان به چشم دیدند با این تفاوت که یک کمک داور نقش ریوالدو را ایفا کرد!

این کمک داور پس از برخورد توپ که از سوی یکی از بازیکنان به طرف او پرتاب شده بود به طرز عجیبی خود را روی زمین انداخت تا داور آن بازیکن را اخراج کند. یاد و خاطره ریوالدو با این حرکت به بهترین شکل ممکن زنده شد: