به گزارش سوکا ، علی دایی که از اوایل جوانی به کار تجارت در کنار فوتبال مشغول شد اکنون ثروت هنگفتی دارد، ثروتی که در سال ۹۵ بیشتر هم شد. او در سال ۹۵ هم فروشگاه پوشاک برند خارجی دیگری افتتاح کرد و هم اینکه فعالیت های تجاری اش را گسترده تر کرد. او آنقدر غرق در کارهای تجاری است که برخی فوتبال و مربی گری را شغل دوم و اصلا سوم او قلمداد می کنند. به هر حال ثروت او در سال ۹۵ با بیزنس های مختلف باز هم افزایش یافت. دقیقا شرایط مشابه را علی کریمی داشت، کسی که اخیرا ساخت ویلای ۲۵ میلیاردی اش در لواسانات به پایان رسیده است.

امیدواریم در سال ۹۵ این دو در کنار فکر کردن به فعالیت های تجاری و افزایش ثروت کمی هم به فکر کنار گذاشتن کدورت ها با یکدیگر و صلح باشند!