در این تصویر گریمی متفاوت از نیکی کریمی با چهره ی سوخته را مشاهد می‌کنید: