چهره باورنکردنی این پسر بعد از جراحی پلاستیک

چهره باورنکردنی این پسر بعد از جراحی پلاستیک 

جوان اهل مالزی که پوست تیره رنگ داشت، با انجام عمل های جراحی متفاوت توانست پوستی کاملا سفید و چهره ای زیباتر پیدا کند. جراحی پلاستیک پسرجوان مالزیایی | امیرول رضوان موسی، کارآفرین ۲۱ ساله اهل مالزی اخیرا به علت صرف ده ها هزار دلار برای جراحی پلاستیک که نتیجه آن شبیه شدن به یکی از شخصیت های انیمه بود،مورد انتقاد قرار گرفته هست.

 

به گزارش سوکا امیرول که اکثر با نام کاربری اینترنتی خود ماییو رایزون شناخته می‌شود هفته قبل پس از منتشر کردن تصویر هایی از تغییرشکل بسیار زیادش در شبکه اجتماعی، هدف انتقادهای شدید مردم مالزی قرار گرفت.
چهره باورنکردنی این پسر بعد از جراحی پلاستیک

تصویر قبل و بعد پسر جوان اهل مالزی پس از چندین عمل زیبایی

 

این حقیقت که بعضی رسانه ها گزارش کردند وی برای شبیه شدن به عروسک کن تاکنون چندین نوعجراحی پلاستیک انجام داده برای او کارساز نبود و انتقادها تا حدی چندان شد که وی از مردم تقاضاکرد از محکوم کردن و رفتارهای غیرانسانی نسبت به او دست بردارند.

 

در گفت و گو ای با یک روزنامه مالزیایی ، امیرول گفت وی در صفحه فیس بوک خود شمار زیادی ازنظرات تنفرآمیز دارد و حتی کار تاجایی پیش رفته که در شهر زادگاهش کیلانتان او را برای تغییر دادنظاهرش مورد آزار قرار می‌دهند.
چهره باورنکردنی این پسر بعد از جراحی پلاستیک

این پسر جوان یکی از کارآفرین های پیروز مالزی هست

 

جراحی پلاستیک پسرجوان مالزیایی و واکنش های تند نسبت به تغییر شکل ویمشخص نیست دقیقا مردم چه مشکلی با گزینه زندگی این مرد جوان دارند ولی او ادعا میکند اینواکنش های منفی فشار زیادی در زندگی، چه از لحاظ روحی و چه مالی، بر او وارد کرده هست.

 

این جوان مالزیایی که صاحب یکی از برندهای مشهور لوازم زیبایی و آرایشی هست می‌گوید حتیبرخی از مشتری هایش همکاری با او را قطع کرده و به صورت عمومی او را برای تغییر ظاهرشمحکوم کرده اند. او اکنون عاجزانه از مردم می‌خواهد تا شرایط او را درک کرده و از متهم کردن ویدست بردارند، چرا که کنار آمدن با این شرایط پرطنش برای او سخت شده هست.

 

جراحی پلاستیک پسرجوان مالزیاییامیرول موسی مدعی هست که هدف وی پاک کردن صورتش از لک های باقی ماندهاز آبله مرغان بوده استهدف جوان مالزیایی از جراحی پلاستیکوی همین طور می‌گوید وی برخلاف ادعای رسانه ها هرگز قصد شبیه شدن به عروسک کن را نداشتهاست ، بلکه هدف وی پوشاندن لک هایی هست

 

که در بر اثر آبله مرغان بر صورت وی باقی ماندهبود ، البته او تصدیق کرد علاقه به این شخصیت انیمه بر به دست آوردن شکل ظاهری کنونی اشتاثیر داشته هست.ظاهرا امیرول موسی از سال ۲۰۱۴ تحت چندین جراحی پلاستیک قرار گرفته و پس از آنکه در یکرقابت زیبایی آنلاین برنده شد ، توانست از عهده مخارج مالی جراحی ها برآید.

 

بعضی منابع ادعا میکنند او تاکنون حدود ۴۶۰۰۰ دلار برای جراحی پلاستیک هزینه کرده ولی خودشتاکنون این رقم را تایید نکرده هست.
چهره باورنکردنی این پسر بعد از جراحی پلاستیک

چهره باورنکردنی این پسر بعد از جراحی پلاستیک

تصویر های جالب از جراحی پلاستیک پسرجوان مالزیایی
چهره باورنکردنی این پسر بعد از جراحی پلاستیک

تصویر های قبل و بعد جراحی پلاستیک

چهره باورنکردنی این پسر بعد از جراحی پلاستیک

جراحی پلاستیک پسرجوان مالزیایی جراحی پلاستیک پسرجوان مالزیایی

چهره باورنکردنی این پسر بعد از جراحی پلاستیک