رضا چلنگر در خصوص قطع همکاری‌اش با باشگاه پرسپولیس گفت: استعفای خود را تحویل باشگاه دادم و حتی به آنها مترجم هم معرفی کردم.

وی افزود: اطمینان داشته باشید در این قضیه مشکل از من است و نه باشگاه پرسپولیس. دلیل استعفایم را نیز عنوان کرده‌ام که به مشکلات قلبی‌ام برمی‌گردد.(تسنیم)