این خبر سایت ها و خبرگزاری هاست و خود حوزه هنری هنوز اعلام نکرده که «خانه دختر» فیلم شهرام شاه حسینی را تحریم کرده است یا نه. اگر واقعا حوزه، فیلم را تحریم کرده باشد «خانه دختر» هم می رود کنار «برف روی کاج ها»، «پل چوبی»، «من مادر هستم»، «بی خود و بی جهت» و «پذیرایی ساده»؛ فیلم هایی که به خاطر مضامین شان یا به دلیل قصه های به قول مسئولان حوزه، خیانت محور یا به خاطر سیاه نمایی در سینماهای حوزه به نمایش درنیامدند.

دلیل مخالفت حوزه هنری با «خانه دختر» احتمالا در بخش سیاه نمایی قرار می گیرد. همان زمان جشنواره هم برخی از رسانه های اصولگرا به داستان فیلم معترض بودند. آنها معتقدند که تصویر تسرناکی که فیلم از خانواده سنتی پسر ارائه می دهد و اینکه اصرارشان بر آزمایش در نهایت باعث مرگ دختر می شود، سیاه نمایی است.

از طرف دیگر منتقدان مرگ دختر را هم به همان مسئله باکرگی اش مربوط می دانند و بر همان اساس نوشتند که مگر چند درصد از دختران ما در جامعه دچار چنین مشکلاتی هستند که قرار باشد فیلمی برایشان ساخته شود؟! (نکته جالب اینکه این دسته از منتقدان به ماجرای زیر سوال رفتن حرمت دختر توسط خانواده پسر اعتراضی نداشتند و این اقدام را خیلی افراطی و سیاه نمایی نمی دانستند.)

بعضی منتقدان هم کلا با به تصویر کشیدن قصه ای با محوریت این سوژه مخالف بوند. برخی تفسیرها حتی تندرویانه تر بود و در قصه رد پایی از پدر متجاوز هم پیدا کردند!

به نظر می رسد همه این تفسیرها و نوشته ها مسئولان حوزه هنری را نگران کرده و دوباره به فکر تحریم انداخته است.

البته محمد شایسته تهیه کننده، در خصوص اینکه آیا «خانه دختر» تحریم می شود، گفت: «اخباری که در مورد تحریم این فیلم توسط حوزه هنری منتشر شده دیده ام اما حتی اگر حوزه هنری لطف کنند و فیلم را تحریم کنند باز هم این فیلم را اکران می کنیم. ۳۰ ثانیه از این فیلم اصلاح شده و پروانه نمایش دارد و در نوبت دوم عید اکران می شود.»

می گویند یکی از پلان های درآمده مربوط به نگاه پدر است که مسیر دخترش را در خانه تعقیب می‌کند. به نظرم تفسیرها ترسناک است. به عنوان یک تماشاگر از فیلم همان استنباطی را داشتم که فیلمنامه روایت می کند و فیلمنامه نویس اش هم روی آن تاکید دارد.

دختری به خاطر زیر سوال رفتن شرافتش آنقدر آشفته می شود که تصادف می کند و آشفتگی پدر هم به مسئله آزمایشی برمی گردد که دختر از آن سر باز زده. از آنجایی که این روزها بعضی از اعضای تصمیم گیرنده حوزه هنری در دولت قبل در سازمان سینمایی حضور دارند، می شود امید داشت رایزنی هایی صورت بگیرد و دیگر فیلم تحریمی نداشته باشیم. تا به حال هم که تحریم حوزه به نفع فیلم ها تمام شده و تمام تحریمی های حوزه فروش های خیلی خوبی داشته اند. (روزنامه هفت صبح – صوفیا نصراللهی)