به گزارش سوکا به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، پزشکان می گویند که این مشکل در اکثر اوقات به مشکلات پنهان قلبی باز می گرد که هیچ گونه علائمی از خود نشان نداده است و فعالیت و تلاش بدنی زیاد آن را به علت توقف ضربان به یک مشکل بزرگ تبدیل کرده است.

بسیاری از مشکلات پنهان قلبی را نمی توان تشخیص داد و ممکن است که در ۸۰ درصد موارد، مرگ اولین علامت این مشکلات پنهانی قلب باشد.

آمارها نشان می دهد که ۱۲ جوان زیر ۳۵ سال در هر هفته به علت مشکلات قبلی تشخیص داده نشده در انگلیس جان خود را از دست می دهند و یک نفر از بین هر ۴۵ هزار ورزشکار دچار مرگ ناگهانی می شود.

آیا می توان ایست ناگهانی قلب را پیش بینی کرد؟

راه حل اساسی این مشکلات در اجرای آزمایش های دوره ای پزشکی درخصوص خون و میزان کلسترول و چک آپ دندانها است زیرا ضایعات پری اپیکال (در دندان) ممکن است باعث بروز بیماریهای پنهان در قلب شود.

باشگاههای لیگ انگلیس از آغاز سن ۱۶ سالگی یا ۱۸ سالگی بازیکنان را ملزم می کنند که آزمایش های قلب را انجام داده و این آزمایشات را سالانه تکرار کنند و ممکن است از نتایج آزمایشات روشن شود که آنها به آزمایش های دقیقتری نیاز دارند.

پزشکان از ورزشکاران می خواهند که الکتروکاردیوگرام قلب انجام دهند.

این پزشکان به وجود یک برنامه بسیار موثر در ایتالیا برای شناسایی مشکلات قلبی ورزشکاران اشاره کردند که می تواند احتمال مرگ و میر ناگهانی را به میزان ۹۰ درصد کاهش دهد.