به گزارش سوکا به نقل از سایت لیتس فتو، هر چند که به دلایل پزشکی به اثبات رسیده مردان کمتر عمر می‌کنند اما دلایلی دیگر اعم از اشتغال در کارهای سخت و مواجه شدن با خطرات گوناگون نیز در کمتر بودن عمر مردان نسبت به زنان دخیل است .در این تصاویر با نگاهی طنزآلود تعدادی از مخاطراتی که مردها خواسته یا ناخواسته با آن روبرو هستند را به تصویر می‌کشیم :