آیا واقعا مغز خانم ها از مغز آقایان کوچک تر است؟
آیا مغز آقایان توانمندتر از مغز خانم هاست؟
اصلا مغز زنانه و مغز مردانه با هم تفاوت دارند؟
درک آقایان بیشتر است یا خانم ها؟
یا سرعت پردازش مغز خانم ها بیشتر است یا آقایان؟

مغز جنسیتی

جدا از مسائل ژنتیکی، باید ببینیم آیا ساختار مغزی زن ها و مردها واقعا با هم متفاوت هستند یا نه؟

در یک تحقیق، تصویربرداری مغزی بیش از هزار زن و مرد نشان می دهد که سیستم اعصاب مغزی زنان و مردان کاملا متفاوت است و نگرش متفاوت آنان نیز از همین واقعیت ناشی می شود.

دکتر راگینی ورما، محقق ارشد این مطالعه از دانشگاه پنسیلوانیا و همکارانش، ۴۲۸ مرد و ۵۲۱ زن بین سنین ۸ تا ۲۲ سال را بررسی کردند.

بنابر علوم اعصاب امروزی، در مغز مدارهایی وجود دارد و ارتباطی که مدارها و نورون های مغزی با هم دارند، باعث ایجاد بسیاری از ویژگی های زنانه و مردانه می شود. مثلا :