او در این باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این سال‌ها با سینما بیگانه بوده‌ام، نه سینما رفته‌ام و نه جشنواره. دلیل آن هم واضح است.

بسیاری از بازیگران همدوره من با پیشنهادات خوب بسیار کمی روبه‌رو شدند. پس به شخصه با فضای سینما قهر کرده‌ام و از آن دلخورم، به این خاطر جوابی برای گفتن ندارم.

او از دلمشغولی‌ها و دغدغه‌های این روز‌هایش چنین گفت: مشکل و دغدغه‌ خاصی نیست. شاید به یک نوع آرامش رسیده‌ام.

این روز‌ها به خوبی برای من در حال طی‌شدن است، چون زمانی که ذهنت را خاموش و تکلیف خود را معلوم می‌کنید و پیش خود می‌گویید تا همه چیز نباشد، نیستم فرصت بیشتری برای رسیدن به دیگر کار‌های شخصی پیدا می‌کنید. وقتی به کار‌های دلخواهتان می‌رسید، به آرامش دست پیدا می‌کنید. در حال حاضر مدتی است فارغ از دنیای بیرونی و تلویزیون،‌ سینما و حتی اخبار و شاید در یک نوع زندگی بدوی در کیش و دور از تهران زندگی می‌کنم.