به گزارش سوکا پژوهشگران آمریکایی معلوم کردند که چاقی زیاد ممکن است بر کار مغز در افراد سالخورده تأثیر بگذارد. پروسه التهاب نقش اصلی را ایفا میکند. در خبر رسمی بطور مختصر در باره نتیجه گیری متخصصان صحبت شده است که در سایت دانشگاه آریزون منتشر شد.

به گفته متخصصان هرچه شاخص وزن بدن بالاتر باشد ، التهاب سیستم عصبی بیشتر می شود. این التهاب می تواند یکی از دلایل آن باشد که افراد مبتلا به اضافه وزن از ضعف حافظه و بی توجهی و کاهش قدرت تفکر رنج می برند.