به گزارش سوکا ، داریوش فرضیایی مجری برنامه هایی چون فوق برنامه عمو پورنگ و بوستان دوستان پورنگ در اینستاگرام خود نوشت: قصه پینوکیو قصه زندگی خیلی از ما آدماست با این تفاوت که پینوکیو آدم شد و ما عروسکهای آدم نما.