مراسم مزایده پیراهن هادی نوروزی بازیکن فقید پرسپولیس روز گذشته در مشهد برگزار شد.

هر چند که این مراسم با حواشی روبرو شد و به خاطر درگیری که بین محافظین با عکاسان به وجود آمد، خبرنگاران و اصحاب رسانه پوشش این مراسم را تحریم کردند.

در پایان پیراهن هادی نوروزی به مبلغ ۳۶ میلیون تومان فروخته شد.

همچنین لباس حسن کامرانی‌فر کمک‌داور بازنشسته خراسانی نیز ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته شد.

توپی هم که توسط پیشکسوتان حاضر در همایش امضا شده بود، به مبلغ ۵ میلیون تومان به شخصی واگذار شد.

منبع: فارس