به گزارش سوکا ، پیام صادقیان که از ناحیه دست دچار شکستگی خفیفی شده است، همچنان دستش را بانداژ کرده و گچ گرفته و در بازی تدارکاتی روز گذشته ماشین سازی مقابل تراکتورسازی نیز با این شرایط به میدان رفت.