به گزارش سوکا ، تصویری از پژمان جمشیدی به همراه مادرش، که امروز دار فانی را وداع گفت در زیر مشاهده کنید.