به گزارش سوکا از میزان، پوستر تبلیغاتی سید محمد غرضی با شعار «غرضی بی غرض، درمان هر چی مرض» رونمایی شد.