منصور پورحیدری، سرپرست استقلال ظهر امروز از بیمارستان ایرانمهر مرخص شد.

علی پورحیدری، فرزند منصور پورحیدری گفت: پدرم را مرخص کردیم اما برای از بین بردن عفونت ریه و معاینه مجدد باید او را دوباره به بیمارستان بیاوریم.

وی افزود: پزشکان بیمارستان تشخصیص دادند که برای برطرف شدن مشکل ریه پدرم او باید آنتی‌بیوتیک مصرف کند اما طی روزهای آینده باید مرتب با پزشکان در ارتباط باشیم و او را دوباره به بیمارستان ببریم.

همچنین قبل از ترخیص پورحیدری، فرزاد مجیدی و سیروس دین‌محمدی با حضور در بیمارستان از وی ملاقات کردند.