به گزارش سوکا ورزشی ، علیرضا نورمحمدی می گوید که به هیچ عنوان داور نباید ضربه پنالتی به سود الهلال اعلام می کرد.

نورمحمدی در اینباره گفته که توپ از نیم متری به دست او خورده و اصلا متوجه مسیر توپ نبوده است. برخی از کارشناسان داوری هم می گویند ضربه پنالتی الهلال درست نبوده است.

درحالی که یک دقیقه قبل از این صحنه، سعید مظفری زاده کارشناس داوری معتقد بود داور از نظر روانی آماده گرفتن پنالتی برای میزبان است، تکل نورمحمدی ، داور را متقاعد کرد خطای پنالتی بگیرد. شلهوب این توپ را گل کرد و با این گل الهلالی ها بودند که صاحب شانس صعود می شدند.

نظر شما چیست؟ این صحنه واقعا پنالتی بود؟