این پل جدید ترین مدل از مجموعه جاذبه های توریستی شیشه ای در چین و دیگر نقاط جهان است. برخلاف ظاهر ترسناکی که دارد، سازندگان این پل که در پارک ملی شینی اوژای واقع شده می گویند پلی بسیار ایمن ساخته اند.

هریک از قطعات شیشه ای به کار گرفته شده در ساخت این پل ۲۴ میلیمتر ضخامت داشته و ۲۵ برابر مستحکم تر از شیشه های عادی است.

در عین حال چارچوب های فولادی که برای ساخت اسکلت بندی پل و استحکام قطعات شیشه ای به کار گرفته شده نیز از مقاومت زیادی برخوردار است و شرکت سازنده پل می گوید حتی اگر شیشه ها هم بشکنند، عابران از روی پل سقوط نخواهند کرد.

این پل با طولی برابر ۴۳۰ متر و ارتفاع ۳۰۰ متر، مرتفع ترین و طولانی ترین پل شیشه ای جهان است.

منبع: AFP
کورش نور