به گزارش سوکا ازسازمان پزشکی قانونی، در روزهای اخیر یک گواهی جعلی، تحت عنوان گواهی فوت مرحوم هادی نوروزی در پیام رسان های موبایلی و شبکه های اجتماعی درحال انتشار است که سازمان پزشکی قانونی بنا بردلایل زیر این گواهی را تکذیب می کند.

** فرمت گواهی فوت سازمان پزشکی قانونی کشور، فرمت مشخصی است و هیچگاه به صورت نامه و این فرمت مکاتبات ارائه نمی شود.

** نام رئیس تالار تشریح قید شده در این نامه جعلی، مربوط به بیش از ۱۰ سال گذشته است.

** همان طورکه پیش از این نیز بارها تاکید شده، سازمان پزشکی قانونی کشور، پاسخ استعلامات قضایی را صرفا به قاضی پرونده ارسال می کند بنابراین ازعموم مردم و کاربران درخواست می شود قبل از بازنشر این قبیل شایعات، اطلاعات خود را از سایت این سازمان (www.lmo.ir) دنبال کنند.

هادی نوروزی کاپیتان پرسپولیس ۹مهرماه سال ۱۳۹۴درگذشت.

زنده یاد نوروزی سابقه بازی در باشگاه داماش و نفت را در پرونده کاری خود داشت.