به گزارش سوکا ، بازی گره می خورد. داور گل مجید سبزی را مردود اعلام می کند. محمود ضیایی(با محمد حسین اشتباه نگیرید) گل شاهین را می زند. در نیمه دوم مایلی کهن با ضربه ای زمینی از ۳۰ متری دروازه جواد محمودی را می گشاید و یک دقیقه بعد محمد صادقی که ۳ سال قبل با دلخوری از علی پروین و پرسپولیس جدا شده و همراه نصر الله عبداللهی به شاهین رفته گل دوم را برای شاهین می زند .تنها ۲۰ دقیقه مانده و یک باخت.
پروین و سلطانی از روی نیمکت بر می خیزند. ضریب اطمینان درون دروازه بالا می رود و علی پروین خالق ۳ گل می شود و پرسپولیس برنده بازی.

منبع: ورزش۳