علی پروین که صبح امروز در بیمارستان از رضا احدی، پیشکسوت استقلال عیادت کرده بود پس از آن در منزل منصور پورحیدری نیز حضور یافت و از وضعیت او نیز مطلع شد.

منصور پورحیدری مدتی در بیمارستان بستری بود و چند روزی است به منزلش منتقل شده است.