بعد از بازی سختی که پرسپولیس مقابل نفت داشت، خیلی خوب این تیم به لحاظ جسمی و روحی ریکاوری شد، امری که ریشه در آگاهی از شرایط و تجربه و درایت کادر فنی دارد که بازیکنان جوان را سریعا به بازی با گسترش رساند. با وجود این برد ارزشمند طبیعی است، پرسپولیس روز جمعه بازی سختی برابر راه‌آهن در پیش داشته باشد و در این شرایط پر‌استرس و در حالی که ورزشگاه آزادی لبریز از تماشاگران مشتاق پرسپولیس است بازی فوق‌العاده سخت خواهد بود، چرا که از یک طرف راه‌آهن برای بقا می‌جنگد و از طرف دیگر پرسپولیس برای قهرمانی.

در این شرایط بچه‌های پرسپولیس باید از موقعیت‌های به دست آمده کمال استفاده را ببرند و بعد از چند سال انتظار، جام قهرمانی را به هواداران تقدیم کنند.

با همه احترامی که برای استقلال خوزستان قائلیم و معتقدیم لیاقت رسیدن به این نقطه را داشته و دارد، پرسپولیس قهرمان می‌شود، زیرا در روزی که تیم نیاز به تفاضل گل دارد، اگر بازیکنان پرسپولیس مثل بازی‌های قبلی ظاهر شوند، کسب هر نتیجه‌ای ممکن است.

در بازی‌های قبلی دیدیم بار گلزنی فقط روی دوش مهاجمان نیست و در روزی مثل بازی با گسترش که مهاجمان اسیر یارگیری مدافعان شده‌اند، هافبک‌های تیم هم توانسته‌اند گلزنی کنند و بخوبی جور خط حمله را بکشند. آنها روز جمعه هم می‌توانند این کار را کرده، فشار روی مهاجمان را کم کنند. همین ویژگی مهم یعنی مکمل بودن هافبک‌ها برای مهاجمان، یکی از دلایل ایستادن پرسپولیس در این نقطه است.

دومین دلیلی که می‌توان برای بیشتر بودن شانس پرسپولیس برای قهرمانی آورد، شرایط بازی استقلال خوزستان است. درست است که راه‌آهن برای بقا می‌جنگد، اما استقلال خوزستان هم به این راحتی نمی‌تواند از ذوب‌آهن امتیاز بگیرد. تیم آماده ذوب‌آهن در هفته‌های اخیر بویژه در آسیا بخوبی توانمندی خود را نشان داد و مطمئنا روز سختی را برای استقلال خوزستان رقم خواهد زد، همان‌طور که برد پرگل پرسپولیس نوید یک بازی زیبا را برای روز جمعه مقابل راه‌آهن داد!

محسن خلیلی‌

مهاجم سابق پرسپولیس