پراید های کره ای

عکس هایی از پراید کره ایی در سایت تفریحی سوکا برای شما عزیزان آماده شده است . این عکس ها نشان میدهد که یرایدهای کره ای با پرایدهایی که اکنون در ایران تولید میشود چقدر تفاوت دارند و پرایدهای کره ای همانند دیگر ماشین های روز دنیا پیشرفت های زیادی داشته است و این در حالی است که پرایدهای ایرانی سالهاست که با همان طراحی قبلی و بدون هیچ امکان جدیدی و در برخی موارد نیز دجار افت کیفیت شده و حتی از نمونه های قدیمی پراید نیز بی کیفیت تر شده است.

پراید های کره ای

پراید های پیشرفته کره ای

پراید های کره ای

پراید های پیشرفته کره ای

پراید های کره ای

پراید های پیشرفته کره ای

پراید های کره ای

پراید های پیشرفته کره ای

سایت آموزشی و تفریحی سوکا