به گزارش سوکا از روابط عمومی و ستاد خبری بیستمین جشنواره، بر اساس تفاهم به عمل آمده مرکز سیمای استان‌ها با شبکه نمایش، فیلم های تلویزیونی راه یافته به مرحله داوری بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی استان‌ها هر روز ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می شود.

بر این اساس، به ترتیب فیلم های تلویزیونی ۲ روز ماندن، به وقت رهایی، ریشه ها، خانه پلاک ندارند، آشیانه ای در باد، تبسم گرگ، آفتاب بعد از بارون تولید شبکه های استانی سمنان، زنجان، گیلان، گلستان، لرستان، خراسان رضوی و گیلان از شنبه ۱۱ شهریور تا ۱۷ شهریور هر روز ساعت ۱۱ از شبکه نمایش روی آنتن می رود.