به گزارش سوکا ، قوچان نژاد آینده ای نا معلوم دارد.چارلتون قرارداد با او را فسخ کرد و اکنون دو گزینه MLS و لیگ ایران را دارد. به نظر می رسد حضور در لیگ حرفه ای آمریکا برای رضا قوچان نژاد گزینه جذاب تری باشد.

البته دو هفته پیش هم اخباری درباره حضور این بازیکن در لیگ ستارگان قطر به گوش می رسید.

به هر حال به نظر می رسد برای یک دوره موقتی هم که شده حضور او در فوتبال اروپا پایان یافته است.