عضو سابق شورای فرهنگ عمومی کشور در گفت و گو با سوکا، گفت: یکی از کارهای زیبایی که مقام معظم رهبری در طول سال های گذشته انجام داده اند، هشدارهایی است که در بزنگاه های مهم و در زمینه های گوناگون مطرح فرموده اند، از جمله همین مبحث ولنگاری فرهنگی و برخی بی اهتمامی ها در حوزه فرهنگ که باید به آن توجه جدی شود.

دبیر ستاد اقامه نماز کشور در پاسخ به این که شما ریشه های این ولنگاری فرهنگی را در چه زمینه ای می دانید، افزود: معمولا این طور غفلت ها چه در مسوولان و چه در مردم هنگامی اتفاق می افتد که ما مبدا حرکت خودمان را فراموش می کنیم، حال باید پرسید مبدا حرکت ما چیست؟ مبدا چیزی جز اسلام ، امام و انقلاب نیست،‌ انقلابی که ریشه فرهنگی دارد، آن هم فرهنگی که برخاسته از مفاهیم و آموزه های دینی است، پس مهمترین دلیل نادیده گرفتن و یا فاصله گرفتن از این مبدا است. باید در تمام تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها ببینیم تا چه اندازه حرکتی که می خواهیم انجام دهیم منطبق بر این مبدا و اهداف آن است.

نویسنده کتاب «غنا و موسیقی از نگاه فقهای دین» در ادامه گفت: یکی از توصیه هایی که بزرگان ما بخصوص رهبری همواره بیان فرموده اند، این است که در هر پروژه مهم ما «پیوست فرهنگی» را فراموش نکنیم، خب اگر این موضوع مهم را در مقطعی فراموش کنیم و در پروژه های مهم صنعتی ،‌اقتصادی و حتی سیاسی پیوست فرهنگی را نبینیم، نتیجه اش تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی می شود و مردم دچار خودفراموشی و در ادامه خدافراموشی خواهند شد.

او تصریح کرد: ما باید توجه داشته باشیم برای این که جامعه به سمت رستگاری حرکت کند الگوهای مناسب را معرفی کنیم، خداوند در قرآن کریم می فرماید: واذکر فی الکتاب ابراهیم واذکر فی الکتاب مریم، واذکر فی الکتاب اسماعیل، واذکر فی الکتاب ادریس، می بینید که این سفارش قرآن است تا با دیدن الگوها در مسیر صحیح حرکت کنیم.

ارباب سلیمانی تاکید کرد: در تمام برنامه های فرهنگی باید این الگو مد نظر باشد، اگر بخواهم مثالی بزنم همین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) که چند روز پیش برگزار شد یکی از همین الگوهاست، فرصتی ست برای غفلت زدایی در حوزه فعالیت های فرهنگی، امام رضا(ع) و دیگر ائمه اطهار و معصومین به عنوان محور ولایت باید مبدا و مسیر فعالیت های فرهنگی ما را تشکیل بدهند.