به گزارش سوکا ، حسین جابری انصاری در مطلبی با عنوان «یک حرف از هزاران؛ وقتی وزیر فنلاندی دیده نشد» به ارائه نکاتی در مورد خبر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها با تیتر «وقتی وزیر خارجه همتای فنلاندی خود را نشناخت» پرداخت.

متن این مطلب به شرح زیر است:

اتفاقی که در جریان سفر دکتر ظریف به چهار کشور اروپایی در فنلاند روی داد و در برخی رسانه‌ها به اشتباه بعنوان «وقتی وزیر خارجه همتای فنلاندی خود را نشناخت» منعکس شد به هیچ وجه نتیجه نشناختن نبود، نتیجه ندیدن بود.

چون محمدجواد ظریف همان روز صبح به مدت دو ساعت در هلسینکی فروم در کنار وزیر فنلاندی که ریاست جلسه را بعهده داشت نشسته و سخنرانی کرده بود و سپس با فاصله یک ملاقات نیم ساعته با رئیس جمهور سابق فنلاند دوباره در محل واخ با وزیر قرار ملاقات داشت و طبیعی است که در چنین شرائطی فرض نشناختن همتا محلی از اعراب نداشته باشد.

واقعیت این بود که همراهان وزیر فنلاندی که بعد در میز مذاکره حاضر شدند همگی در اتاقی در روبروی مسیر حرکت ظریف ایستاده بودند و ایشان چون از دور یک فرد از آن جمع را با عصایی مشابه عصای وزیر دیدند بی توجه به افراد دیگری که در مسیر حرکت ایستاده بودند به سمت آن اتاق حرکت کردند و با صدای وزیر فنلاندی متوجه خطای ناخواسته خود شده و به سمت ایشان بازگشتند. فقط همین، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد.

منبع: مهر