به گزارش سوکا ورزشی ، اما باز هم مجبوریم سراغ این موضوع برویم و اینبار از بوکسوری بگوییم که علیرغم مدال آوری در آسیا برای گذران زندگی مجبور به میوه فروشی شده است. این بوکسور محمد نوری پور نام دارد و دارنده نشان برنز وزن ۹۱ کیلوگرم رقابت‎های قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۱ است. او پس از بازگشت به ایران به دلیل مشکلات مالی مجبور می شود بوکس را کنار بگذارد آن هم در حالی که استعداد بسیار زیادی داشت. او پس از کناره گیری از بوکس به میوه فروشی اشتغال پیدا می کند که البته کمتر سودی برای وی به همراه داشته است. اما این قهرمان بوکس که از میوه فروشی ناامید شده دوباره به بوکس برگشته و می خواهد دوباره در رقابت های قهرمانی آسیا و المپیک شرکت کند.

او در گفت وگویی که با ایسنا انجام داده اظهار داشته که فدراسیون بودجه کافی ندارد و نمی تواند به امثال وی حقوق بدهد.