از دوره شانزدهم انتخاب فیلم مردمی آغاز شد که در همان دوره فیلم «آژانس شیشه‌ای» هم به عنوان بهترین فیلم و همه به عنوان فیلم برگزیده تماشاگران انتخاب شد.

در دوره ۲۸ هم «به رنگ ارغوان» دیگر ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا نیز در هر دو زمینه اول شد.

بهترین فیلم جشنواره و فیلم برگزیده تماشاگران در دوره‌های مختلف به شرح ذیل است:

دوره شانزدهم/بهترین فیلم: «آژانس شیشه‌ای»/فیلم مردمی: «آژانس شیشه‌ای»

دوره هفدهم/بهترین فیلم: «هیوا»/فیلم مردمی: «رنگ خدا»

دوره هجدهم/بهترین فیلم:«بوی کافور، عطر یاس»/ فیلم مردمی: «متولد ماه مهر» و «عروس آتش»

دوره نوزدهم/بهترین فیلم: «باران»/فیلم مردمی: «سگ‌کشی»

دوره بیستم/بهترین فیلم: «خانه‌ای روی آب»/فیلم مردمی: «ارتفاع پست»

دوره بیستم و یکم/بهترین فیلم: «دیوانه از قفس پرید»/فیلم مردمی: «فرش باد»

دوره بیستم و دوم/بهترین فیلم: «مهمان داریم»/فیلم مردمی: «مارمولک»

دوره بیستم و سوم/بهترین فیلم: «خیلی‌دور خیلی نزدیک»/فیلم مردمی: «بید و مجنون»

دوره بیستم و چهارم/بهترین فیلم: «به نام پدر»/فیلم مردمی: «چهارشنبه‌سوری»

دوره بیستم و پنجم/بهترین فیلم: «روز سوم»/فیلم مردمی: «سنتوری» و «اخراجی‌ها»

دوره بیستم و ششم/بهترین فیلم: «به همین سادگی»/فیلم مردمی: «همیشه پای یک زن در میان است»

دوره بیستم و هفتم/بهترین فیلم: «تردید»/فیلم مردمی: «بی‌پولی» و «درباره الی»

دوره بیستم و هشتم/بهترین فیلم: «به رنگ ارغوان»/فیلم مردمی: «به رنگ ارغوان»

دوره بیستم و نهم/بهترین فیلم: «جرم»/فیلم مردمی: «جدایی نادر از سیمین»

دوره سی‌ام/بهترین فیلم: «روزهای زندگی» و «ضد گلوله» /فیلم مردمی: «برف روی کاج»

دوره سی و یکم/بهترین فیلم: «استرداد»/فیلم مردمی: «حوض نقاشی» و «هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند»

دوره سی‌ و دوم/بهترین فیلم: «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» و «رستاخیز»/فیلم مردمی: «شیار ۱۴۳» و «خط ویژه»

دوره سی‌ و سوم/بهترین فیلم: «رخ دیوانه»/فیلم مردمی: «رخ دیوانه» (ایسنا)