به گزارش سوکا ورزشی ، حامد حدادی، ستاره خوزستانی بسکتبال ایران، یکی از بلندقدترین بسکتبالیستهای آسیا و جهان است.

او که سابقه بازی در NBA را دارد و در حال حاضر در لیگ چین بازی می کند، اخیرا این عکس را از خودش در اینستاگرام به اشتراک گذاشته و زیر آن نوشته:” وقتی احساس کوچولو بودن می کنی” ظاهرا او این عکس را کنار مجسمه ای از بلندقدترین آدم دنیا انداخته.